Skład Zarządu Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022 

Przewodniczący - Radosław Słoniewski

Z-ca Przewodniczącego -Katarzyna Zagożdżon

Skarbnik Rady - Paulina Kurdas

Członek Rady - Anna Goliszek

 

Regulamin rady Rodziców