Kadra

 Dyrekcja szkoły:

mgr Marek Sternalski - dyrektor 

mgr Ewa Smardz - wicedyrektor

mgr Józefina Młynarska - wicedyrektor

Grono pedagogiczne:

Pedagog

mgr Zofia Nowak

Psycholog

mgr Henryka Wiech

Logopeda

mgr Mariola Stępień

Oddział przedszkolny

mgr Dorota Krupińska

Nauczanie początkowe

mgr Ewa Smardz

mgr Dorota Banaszek

mgr Anna Dolega

mgr Joanna Gajda

mgr Karolina Gołębiowska

mgr Ewa Kozieł

mgr Mariola Piechurska

mgr Małgorzata Szust

Język polski

mgr Monika Figura

mgr Renata Janikowska

mgr Sława Sowa-Dąbkowska

mgr Hanna Walczak

Matematyka

mgr Renata Chlibiuk

mgr Alicja Kościowska 

mgr Justyna Mrozowicz

mgr Marek Sternalski

mgr Agnieszka Sikorska

Przyroda

mgr Andrzej Szczepanek

Historia

mgr Robert Kaca

mgr Lidia Sitarz

Wiedza o społeczeństwie

mgr Lidia Sitarz

Język angielski

mgr Edyta Kutera

mgr Katarzyna Łyczak

mgr Anna Mąkosa

mgr Irmina Weychan

Język niemiecki

mgr Agnieszka Janas 

Informatyka

mgr Artur Jaroszek

Geografia

mgr Józefina Młynarska

Biologia

mgr Andrzej Szczepanek

Fizyka

mgr Dariusz Chęć

Chemia

mgr Anna Bałękowska 

Technika

mgr Dariusz Chęć

mgr Aleksandra Kowal

Plastyka

mgr Aleksandra Kowal

Muzyka

mgr Piotr Bąbolewski 

Wychowanie fizyczne

mgr Kamil Pietralski

mgr Tomasz Szymczak

mgr Aneta Wątorska

mgr Edyta Jędryszek

Religia

ks. mgr Michał Szeląg

mgr Monika Kacprzak

mgr Katarzyna Kosmala

Etyka

mgr Robert Kaca

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Lidia Sitarz

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Zofia Nowak

mgr Lidia Sitarz

Biblioteka

mgr Renata Kowal

Świetlica

mgr Ewa Gut

mgr Anna Tomaszewska

mgr Ilona Górniewska

mgr Elżbieta Bińkowska

Nauczyciel wspomagający

mgr Anna Bałękowska

mgr Małgorzata Linowska-Wasik

mgr Renata Tokarska

 

Pracownicy administracji:

Administracja:

mgr Beata Pożyczka - główna księgowa

mgr Paulina Odzimek - sekretarz szkoły

mgr Małgorzata Kacprzak – st. specj. ds. fin-księgowych

mgr Barbara Łoszczyk – ins. ds. BHP

 

Obsługa:

Bałękowska Magdalena

Dziedzic Ewa

Jabłońska Małgorzata

Kokosza Bożenna

Kokosza Janusz

Kopciński Marek

Kuleta Krystyna

Monik Bożena

Mucha Leszek

Porada Anna

Rosłaniec Daria 

Rozińska Magdalena

Siara Irena

Stępień Bożena

Strzelec Jan