Święta Bożego Narodzenia to czas najpiękniejszy i niepowtarzalny. Jest to czas, na który czekają nie tylko dzieci ale i dorośli. Dlatego uczniowie klas II i III w grudniu postanowili zrealizować projekt edukacyjny „Święta Bożego Narodzenia”. Jego celem było poznanie dawnych i obecnych polskich tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz tradycji bożonarodzeniowych kultywowanych w innych krajach europejskich.

Podczas projektu dzieci aktywnie słuchały wierszy, opowieści o tradycjach i obyczajach, własnych przeżyć i doświadczeń związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. W ramach realizacji projektu dzieci podejmowały różnorodne zadania m.in. pisały list do Mikołaja, układały życzenia, wykonywały piękne kolorowe ozdoby choinkowe:  bombki,  aniołki, łańcuchy, którymi ozdobiły swoją choinkę
 i  salę. Uczyły się słów kolędy i pastorałek, wykonały piękne stroiki świąteczne i dekoracje na stół wigilijny. Podsumowaniem projektu było wspólne kolędowanie przy stole wigilijnym.

 Wspólnie spędzone chwile na realizacji zadań projektu nie tylko utrwaliły znajomość tradycji
 i zwyczajów świątecznych, lecz co najważniejsze, wzmocniły bliskie i serdeczne relacje.  

M. Piechurska, E. Kozieł, D. Banaszek, A. Dolega, J. Gajda