W ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Świetliczaki na tropie … zagadek” dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej zrealizowały zadanie pt. „Kim jest Biała Dama?” Podczas zajęć Nasze Świetliczaki obejrzały prezentację multimedialną dotyczącą najpiękniejszych zamków w Polsce, skąd dowiedziały się wielu ciekawostek na ich temat. Oglądały zdjęcia zamków w albumach i wysłuchały legendy o Białej Damie z zamku w Kórniku. Na koniec dzieci wykonały prace plastyczne. Wykazały się też dużą kreatywnością budując zamki z klocków.