W dniach 9-10 grudnia nasza szkoła była organizatorem Mikołajkowego Konkursu Matematycznego. Przystąpiły do niego szkoły z Radomia, Jedlni i Warszawy.

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania matematyką, rozwijanie umiejętności pracy w grupie i pod presją czasu oraz kompetencji informatycznych uczniów. Uczniowie zmagali się z zadaniami konkursowymi w czteroosobowych zespołach, wszystkie drużyny świetnie współpracowały.

 

GRATULACJE! 

Nagrody i dyplomy dla zwycięskich zespołów zostaną wysłane pocztą na adres szkoły wskazany w kwestionariuszu.

Dziękujemy Jump World – Park Trampolin za ufundowanie części nagród dla zwycięzców. 

Zapraszamy do zabawy za rok !

 Organizator:

Justyna Mrozowicz