Świetlica Szkolna przystąpiła do II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Świetliczaki na tropie… zagadek”. Organizatorem projektu jest Wydawnictwo Sukurs, reprezentowane przez redakcję dwumiesięcznika „Świetlica w Szkole”

Cele projektu:

  • wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia;
  • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
  • działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
  • rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
  • zainicjowanie współpracy między placówkami z całej Polski.

Czas trwania projektu: do maja 2022r.

Zadaniem naszych Świetliczaków jest wykonanie co najmniej 10 zadań przygotowanych przez organizatora projektu na zajęciach świetlicowych.

Wychowawcy świetlicy