Regulamin konkursu - edycja 2019

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
„I ty możesz zostać baśniopisarzem”

 

Drogi Uczniu, wyobraź sobie, że trzymasz w ręku czarodziejskie pióro, które przeniesie Cię w dalekie, nieznane strony, do niezwykłego Królestwa Baśni Andersena. Spotkasz tam znane Ci postacie. Przeżyjesz z nimi fantastyczne przygody, a jedną z nich opowiesz nam.

Autor najciekawszej baśni zdobędzie tytuł „Odkrywca Krainy Baśni”

Organizator:     Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu, Stowarzyszenie Przyjaciele Szkoły na Borkach
Termin nadsyłania prac: 07 stycznia 2019 roku
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród: 5 kwietnia 2019 roku
Celem konkursu jest:

 • popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena i wartości moralnych w niej zawartych,
 • poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury regionu,
 • kształtowanie systemu wartości, a przede wszystkim uczciwości, życzliwości, odpowiedzialności, sprawiedliwości, szacunku dla innych,
 • kształtowanie wrażliwości na przeżycia innych,
 • ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji,
 • kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 • rozwijanie uzdolnień literackich,
 • promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach literackich,
 • propagowanie czytelnictwa.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej. Uczniowie piszą baśń, wiersz lub scenariusz spektaklu teatralnego według określonych kryteriów. Nauczyciele poloniści oceniają prace, a najlepsze przesyłają do organizatorów. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace. Nagrodzona praca opublikowana zostanie na stronie internetowej organizatora www.psp2.radom.pl/konkurs, w numerze specjalnym gazetki szkolnej PSP nr 2 „Redaktorek” oraz
w tomiku baśni pokonkursowych.
Baśnie oceniać będzie jury zgodnie z poniższymi wymaganiami.
Wymagania konkursowe:

 • twórczo wykorzystuje wybrane motywy z twórczości Hansa Christiana Andersena,
 • wyraża przesłanie charakterystyczne dla twórczości baśniopisarza,
 • zawiera elementy wiedzy o tradycji i kulturze swojego regionu (opisy stroju, potrawy, obyczajów, krajobrazów itp.) / (praca bez tych elementów nie podlega ocenie),
 • posiada cechy baśni, utworu poetyckiego, scenariusza,
 • prace pisemne - technika komputerowa, do 3 stron formatu A4 (dotyczy baśni), czcionka Times New Roman, rozmiar 14, 1,5 odstępu między wierszami, marginesy normalne, format Word (tylko).

Oprócz powyższych wymagań oceniane będą także:

 • oryginalność kompozycji, narracji, obrazowania,
 • bogactwo języka, żywość dialogu,
 • poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,
 • estetyka pracy: marginesy, akapity, właściwy zapis dialogu, poprawność zapisu scenariusza.


Prace oceni jury powołane przez organizatora. Przyzna ono nagrody i wyróżnienia. Jury dziecięce składające się z przedstawicieli uczniów PSP nr 2 również przyzna nagrodę.
Organizator przewiduje nagrody specjalne.

Inne ważne ustalenia regulaminu:

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wcześniejsza rejestracja uczestników na stronie internetowej organizatora – www.psp2.radom.pl/konkurs. Podczas rejestracji wymagane jest dołączenie prac konkursowych w formie elektronicznej.
 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia, uczestnicy i ich opiekunowie dyplomy.
 3. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie Święta Patrona Szkoły, podczas którego wręczone zostaną nagrody.
 4. Nagrodzone teksty zostaną opublikowane.
 5. Ustalenia jury są ostateczne.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych osobowych i prac uczestników, w przypadku tekstów dramatycznych do ich wystawienia na scenie.

 

 Załącznik1, załącznik2

Załączniki prosimy wysyłać pocztą na adres szkoły.