Search

Maraton Czytania

W dniach 21.05 – 23.05 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Hansa Christiana Andersena odbył się Maraton Czytelniczy adresowany do uczniów klas 0 – VII. W tych dniach zaproszeni goście:

I dzień – p. Konrad Frysztak – wiceprezydent miasta Radom,

p. Izabela Brejtkop – aktorka Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

II dzień – p. Krzysztof Szewczyk – Dyrektor Delegatury Kurator Oświaty w Radomiu

p. Joanna Nagaj – Muzeum w Orońsku

p. Elwira Dzikowska – Resursa Obywatelska

p. Anna Łęcka – pedagog, koordynator Wolontariatu

III dzień – Dyrektor Renata Maciejewska – Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej

Dyrektor Grzegorz Molenda – Dom Kultury „Idalin”

p. Ilona Kostkiewicz – Muzeum Wsi Radomskiej

p. Ilona Pulnar – Ferdiani – Muzeum Jacka Malczewskiego

z wielkim zaangażowaniem przeczytali fragmenty książek wybranych przez dzieci: „Cukierku ty łobuzie” Waldemara Cichonia, „Cudaczka Wyśmiewaczka” Julii Duszyńskiej, „Jaśki” Jeana Philippe Arrou – Vignoda.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali interpretacji tekstów, a następnie odpowiadali na pytania dotyczące treści. Za dobre odpowiedzi otrzymywali nagrody rzeczowe (sponsor Muzeum w Orońsku) i słodycze.

W trakcie Maratonu Dyrektor Szkoły p. Marek Sternalski ogłosił wyniki całorocznego quizu czytelniczego klas I – VIII.

I miejsce zdobyła klasa III a – wych. Elżbieta Bińkowska

II miejsce zajęła klasa II b – wych. Joanna Gajda

III miejsce przypadło klasie I b – wych. Dorota Banaszek

Dziękujemy wszystkim gościom za podjęcie czytelniczego wyzwania. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również znajdą się chętni do kolejnej edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego. Podziękowania kierujemy również do rodziców uczniów, którzy brali udział w quizie czytelniczym.

B&N – Akcja dla klas trzecich „Młody diagnosta”

W ramach projektu profilaktycznego „B&N – czyli Bezpieczny, Niechroniony”, uczniowie klas trzecich wraz z wychowawcami w kwietniu 2018 r. przystąpili do akcji szkoleniowej na „Młodego Diagnostę”.

1. Zapoznali się z obowiązkowym wyposażeniem roweru

2. Dowiedzieli się, jak sprawdzić stan techniczny rower i przygotować go do bezpiecznej jazdy

3. Poznane wiadomości utrwalili poprzez wykonanie prac plastycznych pod hasłem „Jestem bezpieczny podczas spaceru rowerowego”, na których zaakcentowali nie tylko elementy podstawowego wyposażenia roweru, ale zwrócili uwagę na elementy stroju rowerzysty podnoszące jego bezpieczeństwo (odblaski i kask).

4. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy „Młodego Diagnosty

Szkolny koordynator edukacji motoryzacyjnej: Aleksandra Kowal

B&N - Akcja „Odblaski dla seniora”

W ramach realizowanego w naszej szkole programu profilaktycznego „B&N - czyli Bezpieczny, Niechroniony” przeprowadzono akcję profilaktyczną Odblaski dla seniora”.  W szkolnym „Banku odblasków” zgromadzono 100 elementów odblaskowych, które zostały rozdane przez wolontariuszy podczas festynu zorganizowanego 25 maja 2018 r. na terenie PSP Nr 2.

Szkolny koordynator edukacji motoryzacyjnej: Aleksandra Kowal

B&N - karta rowerowa

Uczniowie klas piątych po długich przygotowaniach przystąpili do egzaminów na kartę rowerową. Testy sprawdzające wiedzę teoretyczną, na wymagane 80% zdało 47 uczniów.

24 maja do egzaminu sprawdzającego umiejętności praktyczne z uwzględnieniem przepisów ruchu drogowego zgłosiło się 43 uczniów. Wszyscy zdali go pomyślnie. Przy egzaminowaniu pomagała policjantka z Miejskiej Komendy Policji w Radomiu wydziału Ruchu Drogowego.

Każdy ubiegający się o kartę rowerową przeszedł instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w gabinecie szkolnej pielęgniarki.

Gratulujemy!

Aleksandra Kowal i Dariusz Chęć

Badania słuchu w klasach 1.

24 maja odbyły się w naszej szkole badania przesiewowe słuchu dla uczniów klas I . Celem tych badań jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego. Zaburzenia te mogą nie tylko utrudnić bądź uniemożliwić dostęp do informacji dźwiękowej, lecz także zakłócić rozwój mowy, a w konsekwencji negatywnie wpływać na funkcjonowanie dziecka w szkole. Wczesne wykrycie zaburzeń słuchu umożliwia efektywne wdrożenie odpowiednich działań leczniczych, rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych, które złagodzą lub usuną zaburzenia lub dysfunkcje. W badaniach wykorzystano metody audiometryczne, które dostarczyły informacji o sprawności słuchu dziecka w zakresie niskich, średnich i wysokich tonów. Podczas badania dzieci miały założone słuchawki i sygnalizowały czy słyszą podany dźwięk. Badania słuchu prowadzone były przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

M. Piechurska

Podkategorie

Additional information