Search

Egzamin ośmioklasisty

Za nami egzamin ośmioklasisty, do którego przystąpili wszyscy uczniowie naszej szkoły, a sam egzamin minął bez zakłóceń.  

Raz jeszcze serdecznie dziękuję nauczycielom z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 i Publicznego Gimnazjum Nr 11, których obecność w Zespołach Nadzorujących była warunkiem koniecznym do przeprowadzenia egzaminu.  

Marek Sternalski

Egzamin ośmioklasisty

„Egzamin ośmioklasisty” odbędzie się w wyznaczonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną terminie. Dzięki dyrektorom i pracownikom Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 w Radomiu, którym serdecznie dziękuję, komisje zostały skompletowane zgodnie z prawem.

Wszystkim zdającym życzę powodzenia!

Marek Sternalski

Półwywiadówki odwołane

Szanowni Rodzice

Z przykrością informuję, że z powodu przedłużającego się strajku nauczycieli planowane spotkania z wychowawcami tzw. „półwywiadówki” w dniu 10 i 11 kwietnia nie odbędą się.

O nowym terminie zostaniecie Państwo poinformowani.

Z poważaniem

Marek Sternalski

Strajk w szkole

Drodzy Rodzice

W związku z przystąpieniem nauczycieli PSP 2 do strajku od 8 kwietnia 2019 r.(jeśli nie dojdzie do porozumienia między stroną rządową i społeczną):
- zajęcia dydaktyczne zostają od 8 kwietnia 2019 r. zawieszone do  odwołania;
- dla uczniów, którzy w tych dniach przyjdą do szkoły, zostaną  zorganizowane zajęcia opiekuńcze na terenie szkoły (w miarę  możliwości) w godzinach pracy świetlicy;
- stołówka szkolna będzie funkcjonować normalnie.
- nie zaznaczamy w tych dniach uczniom obecności/nieobecności. 
Bardzo proszę, by uczniowie korzystający z boiska szkolnego i placu zabaw znajdowali się pod opieką dorosłych, gdyż nie mamy możliwości, by w czasie strajku organizować opiekę nauczycieli.

Proszę o śledzenie informacji pojawiających się w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły, gdzie będziemy na bieżąco informowali o zmianach.
Sekretariat szkoły wydaje stosowne zaświadczenia.

Spotkanie z poezją

Uczniowie klas I i II oraz V i VI  w ramach projektu „Rozwijamy zainteresowania czytelnicze” mieli okazję spotkać się z poetką. Z inicjatywy p. Renaty Janikowskiej i Doroty Banaszek  zorganizowany został „Poranek poetycki”, którego gościem była pani Anna Łęcka. Twórczość pani Anny skierowana jest zarówno do dzieci młodszych i starszych. Podczas spotkania, poetka zaprezentowała dzieciom zagadki i wiersze własnego autorstwa. Wszystkie czytane utwory cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci. Pani Anna podjęła również inicjatywę wspólnej zabawy z dziećmi – co niezwykle ucieszyło uczniów. Na zakończenie poetyckiego poranka w podziękowaniu za zaproszenie Pani Anna Łęcka wręczyła na ręce organizatorów spotkania  specjalnie ułożony wiersz. Miłemu gościowi wręczono tomik wierszy autorstwa naszych uczniów „Niepodległa” oraz Baśnie z Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „I ty możesz zostać baśniopisarzem” organizowanego w naszej szkole. Uczniowie klas starszych podjęli także zadanie polegające na układaniu autorskich wierszy, które zostały zaprezentowane w poszczególnych klasach. Najlepsze zostały nagrodzone szóstkami.
 
Dorota Banaszek, Renata Janikowska

Podkategorie

Additional information