Search

Szkolny Konkurs Ortograficzny

13 maja odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas III oraz  klas II. Dzieci zmierzyły się z ortografią i interpunkcją w tekście o tematyce ekologicznej, uwzględniającym wszystkie trudności ortograficzne występujące w języku polskim.

I miejsce zdobył Jakub Kalinowski  z klasy III a

II miejsce Wioletta Wlazlowicz z klasy III b

III miejsce Amelia Pawlak  z klasy III b

 Wyróżnienie uzyskał uczeń z klasy II b Nikodem Gryza, który napisał dyktando bezbłędnie.

Laureatom i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Elżbieta Bińkowska, Dorota Banaszek

Jadłospis - maj

JADŁOSPIS OD 20.05.  -  31.05.2019 r.

 

Czytaj więcej...

Międzypowiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym/BRD

W dniu 13 maja 2019 r. odbył się Międzypowiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym/BRD dla uczniów szkół podstawowych z klas IV - VI. Drużyna z naszej szkoły w składzie: Aleksandra Zaniat kl. 6a, Patryk Kartasiński i Norbert Zagórski kl. 6c, wśród 23 ekip ze szkół podstawowych miasta Radomia i całego powiatu radomskiego zajęła IX miejsce. Dzięki wysokiej lokacie drużyna w nagrodę wyjeżdża do Warszawy, gdzie odwiedzi gmach Sejmu RP dniu 15 maja 2019r. Życzymy dalszych sukcesów w kolejnych turniejach!

Opiekunowie: Aleksandra Kowal i Dariusz Chęć.

Kwalifikacja dzieci do świetlicy na rok 2019/2020

Kwalifikacja dzieci do świetlicy

Informacja dotycząca rekrutacji do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, których oboje rodziców/ opiekunów prawnych zatrudnionych jest na umowę o pracę lub uczą się w systemie dziennym.

2.Zainteresowani rodzice zapisem dziecka do świetlicy szkolnej proszeni są o wypełnienie kart zgłoszenia, które można pobrać u wychowawców świetlicy oraz ze strony internetowej szkoły www psp2.radom.pl w zakładce świetlica

Karta zapisu dziecka do świetlicy

3.Karty należy składać do wychowawców świetlicy szkolnej w nieprzekraczalnym terminie od 15.05.2019 do 31.05.2019 r.

4. Lista przyjętych dzieci do świetlicy po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły (kod zapisu) 
w dniu 10 czerwca 2019r.

5.Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu rodziców/ opiekunów prawnych

6. Karty złożone po terminie zostaną rozpatrzone po zakończeniu roku w miarę dysponowania wolnymi miejscami

JADŁOSPIS OD 06.05. – 17.05 .2019 r.

JADŁOSPIS OD  06.05.  – 17.05 .2019 r.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Additional information