Search

Międzypowiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym/BRD

W dniu 13 maja 2019 r. odbył się Międzypowiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym/BRD dla uczniów szkół podstawowych z klas IV - VI. Drużyna z naszej szkoły w składzie: Aleksandra Zaniat kl. 6a, Patryk Kartasiński i Norbert Zagórski kl. 6c, wśród 23 ekip ze szkół podstawowych miasta Radomia i całego powiatu radomskiego zajęła IX miejsce. Dzięki wysokiej lokacie drużyna w nagrodę wyjeżdża do Warszawy, gdzie odwiedzi gmach Sejmu RP dniu 15 maja 2019r. Życzymy dalszych sukcesów w kolejnych turniejach!

Opiekunowie: Aleksandra Kowal i Dariusz Chęć.

Kwalifikacja dzieci do świetlicy na rok 2019/2020

Kwalifikacja dzieci do świetlicy

Informacja dotycząca rekrutacji do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, których oboje rodziców/ opiekunów prawnych zatrudnionych jest na umowę o pracę lub uczą się w systemie dziennym.

2.Zainteresowani rodzice zapisem dziecka do świetlicy szkolnej proszeni są o wypełnienie kart zgłoszenia, które można pobrać u wychowawców świetlicy oraz ze strony internetowej szkoły www psp2.radom.pl w zakładce świetlica

Karta zapisu dziecka do świetlicy

3.Karty należy składać do wychowawców świetlicy szkolnej w nieprzekraczalnym terminie od 15.05.2019 do 31.05.2019 r.

4. Lista przyjętych dzieci do świetlicy po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły (kod zapisu) 
w dniu 10 czerwca 2019r.

5.Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu rodziców/ opiekunów prawnych

6. Karty złożone po terminie zostaną rozpatrzone po zakończeniu roku w miarę dysponowania wolnymi miejscami

JADŁOSPIS OD 06.05. – 17.05 .2019 r.

JADŁOSPIS OD  06.05.  – 17.05 .2019 r.

Czytaj więcej...

WARSZTATY TEATRALNE

Uczniowie z teatrzyku „Bajkoludki” przygotowali dla młodszych kolegów z Publicznego Przedszkola nr 19 i nr 25 w Radomiu przedstawienie „Mole książkowe”. Po występie mali aktorzy zaprosili przedszkolaków do wspólnej zabawy, podczas której mogli się lepiej poznać. Doskonalili również wymowę, dykcję oraz gestykulację i mimikę do wybranych utworów. Podczas Otwartego Dnia Szkoły „Bajkoludki” brały udział w warsztatach teatralnych dla dzieci- przyszłych uczniów naszej szkoły  i ich rodziców. Spotkania te przebiegły w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.  Dzień Otwarty to  wspaniała okazja, aby poznać szkołę, nauczycieli i ofertę edukacyjną PSP nr 2.
 
Anna Dolega, Mariola Piechurska

BAJKOLUDKI I BAJKI PANA ANDERSENA

Uczniowie z klasy II A i III A z teatrzyku „Bajkoludki” przygotowali występ teatralny na Święto Patrona Szkoły do baśni „Bajki pana Andersena i bajeczny Żyrardów” Emilii Ślęzak. Była to miła niespodzianka dla autorki, która zdobyła Grand Prix i Tytuł Odkrywcy Krainy Baśni w XII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „I ty możesz zostać baśniopisarzem”.  Dziewczynka napisała  swoją pracę  pod kierunkiem p. Ewy Szklarskiej z  Młodzieżowego  Domu  Kultury w Żyrardowie. W swojej pracy przypomniała znane postacie z baśni Andersena oraz piękne tradycje i zabytki swojego rodzinnego miasta Żyrardowa. Jej przesłaniem było, aby czytać książki, marzyć i nie zapominać o tym skąd się pochodzi. Emilka Ślęzak ze wzruszeniem obejrzała przedstawienie „Bajkoludków” a potem spotkała się z małymi aktorami. Na pamiątkę tego spotkania zostały zrobione piękne zdjęcia.

Anna Dolega, Mariola Piechurska

Podkategorie

Additional information