Search

Sprzątanie świata

 Pilotażowy sprawdzian  kompetencji po klasie pierwszej  przygotowany przez  Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli został przeprowadzony w klasie II a w roku szkolny 2010/2011 w celu sprawdzenia wyników realizacji nowej podstawy programowej. Wymagał samodzielnego czytania poleceń.

Z analizy wynika, że uczniowie klasy II a naszej szkoły uzyskali wyższą średnią punktów (44, 90) niż wynik średni sprawdzianu (41,60).

Badane kompetencje sprawdzane były w obrębie standardów: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce.

Poziom opanowania wiadomości i umiejętności w obrębie poszczególnych standardów był bardzo wysoki. Najlepiej wypadło czytanie- 98,81%, pisanie- 95,42%, rozumowanie- 91,54%, potem korzystanie z informacji-89,06% i wykorzystanie wiedzy w praktyce-88,02%.

Wysoki był również poziom wykonania przez uczniów poszczególnych zadań  od 0,87 do 1,00. Dwa zadania sprawdzające rozumowanie uczniowie wykonali na poziomie 0,71.

Większość uczniów  napisała sprawdzian na najwyższym - I poziomie- 79%. Pozostali osiągnęli II poziom – 21%. Nie było uczniów na III i IV poziomie.

Dzień Chłopaka

Dyskoteka29 września 2011 r. odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. Wszyscy uczniowie świetnie się bawili.

Najlepsze życzenia dla wszystkich Panów!

Witam

Trele molel!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

1 września 2011 r. rozpoczął się nowy rok szkolny - ogłoszony Rokiem Szkoły z Pasją. Dyrektor szkoły Marek Sternalski powitał wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli, przekazał życzenia na rozpoczynający się czas nauki. Szczególnie ciepło witamy w naszej szkole tych, którzy pierwszy raz przekroczyli jej progi. 

Dobrego roku szkolnego 2011/2012!

Sprzątanie świata – 2011

16 września 2011 r. odbył się apel poświęcony akcji „Sprzątanie świata”. W związku z przewodnim tegorocznym hasłem  „Lasy to życie – chrońmy je” uczniowie kl. III a przygotowali krótki program artystyczny. Odbyła się prezentacja multimedialna przygotowana przez członków Szkolnego Eko-koła. Podczas apelu uczniowie zostali zapoznani z regulaminem konkursów „Okaż mi serce” i „Przyroda sama się nie ochroni”.

Równocześnie wznowiono w nowym roku szkolnym akcję zbiórki surowców wtórnych i makulatury.

Organizacja: I. Marek, A. Szczepanek

Podkategorie

Additional information