Search

Wizyta w Muzeum Wsi Radomskiej

muzeum_si_radomskiej_majW poniedziałek 14 maja pojechaliśmy całą klasą do Muzeum Wsi Radomskiej, które znajduje się na obrzeżach naszego miasta. Wycieczka była nagrodą za liczny udział uczniów naszej klasy w zajęciach dodatkowych, na których realizuje się zadania związane z projektem „Powrót do korzeni. Tradycje i obyczaje połączą nas” w ramach programu COMENIUS. Zwiedzanie rozpoczęła lakcja muzealna w jednej z sal. Znajdowały się tam dwa damskie kostiumy ludowe regionu radomskiego, warsztat tkacki oraz obrazy przedstawiające zwierzęta gospodarcze. Druga część wycieczki to zwiedzanie obiektów muzealnych. Były to chaty mieszkańców dawnej wsi radomskiej, dzwonnica, kościół, młyny i zagrody gospodarcze. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że w starym kościele mogą odbywać się jeszcze msze święte, a nie wygląda on zbyt dobrze. Malutkie, puszyste króliczki podobały mi się najbardziej. Czas na wycieczce upłynął bardzo szybko w towarzystwie koleżanek, a wiadomości, które tam zdobyłam zapamiętam na długo.

                                                   Relacjonowała Julia Orzelska    

Szkolna Liga Matematyczna

liga_matematycznaW maju odbył się III etap Szkolnej Ligi Matematycznej 2011/2012.
Wygrała go drużyna z klasy IV d, otrzymując 7 punktów.
II miejsce przypadło klasie V d – 6 punktów
Na III miejscu znalazła się klasa V b – 4 punkty
Zwycięzcy Ligi w nagrodę wyjadą na wycieczkę szkolną dla Prymusów, sponsorowaną przez Dyrektora Szkoły pana Marka Sternalskiego. Ponadto drużyny otrzymały nagrody książkowe, rzeczowe i dyplomy.

Gratulujemy zwycięzcom!

Agnieszka Szostak

Pluszowe misie pojechały za granicę

misieW ramach międzynarodowego projektu eTwinning „Teddy bears are looking for new friends!!!" uczniowie z naszej szkole przygotowali pluszowe misie dla swoich kolegów i koleżanek ze współpracujących z nami szkół z Anglii, Francji, Grecji, Bułgarii, Rumunii, Czech, Węgier i Turcji. Każdego z nich ozdobili akcentami w biało-czerwonych barwach. Do zabawek dołączyli książeczkę o podróżach naszego pluszowego misia – Radomisia i poszukiwaniu przez niego przyjaciół, flagę Polski,  pocztówki Radomia, toruńskie pierniki i biało-czerwoną piłkę. Przygotowane rzeczy zostały zapakowane i wysłane za granicę.

Renata Janikowska, Katarzyna Łyczak, Sława Sowa

Dzień Ziemi

dzien_ziemi23 kwietnia odbył się w szkole apel z okazji Dnia Ziemi. Klasy trzecie przygotowały program artystyczny tematycznie związany z tegorocznym hasłem "Energia dobra dla wszystkich". Prezentacja multimedialna opracowana przez Szkolne Eko-Koło miała na celu przekazanie uczniom informacji jak postępować z elektrośmieciami żeby zminimalizować zagrożenie dla środowiska. Zwieńczeniem apelu było podsumowanie konkursów przyrodniczych i akcji ekologicznych jakie miały miejsce w naszej szkole od października do kwietnia. Wręczono nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Opiekunowie Szkolnego Eko-Koła: Iwona Marek i Andrzej Szczepanek

Dobre praktyki TIK - Cyfrowa szkoła

Dobre praktyki TIK w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im H. Ch. Andersena w Radomiu

W szkole od kilku lat nauczyciele aktywnie wykorzystują na lekcjach technologie informacyjno-komunikacyjne. Szereg inicjatyw, jak na przykład projekty edukacyjne, konkursy szkolne
i międzyszkolne wspierane są wykorzystaniem TIK.

 1. I etap edukacyjny:
  1. Wraz z wprowadzeniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego wszystkie zajęcia komputerowe prowadzone są w pracowni komputerowej, w której każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stanowisku. Prowadzone są lekcje pokazowe
   z zastosowania komputera na zajęciach. Uczniowie uczą się też i tworzą prezentacje w programie Power Point.
  2. Od 2 klasy zajęcia komputerowe prowadzą nauczyciele mający kwalifikacje do  nauki informatyki.
  3. Od 1 września 2010r realizowana jest innowacja pedagogiczna „Mały informatyk – program z zajęć komputerowych dla klas I - III”
  4. II etap edukacyjny:
   1. Szkoła posiada 24-ro stanowiskową pracownię komputerową przystosowaną m.in. do nauki języka angielskiego (zainstalowano program do kompleksowego zarządzania stanowiskami komputerowymi w trakcie zajęć). Od 1 września 2011r. każda klasa
    z II poziomu edukacyjnego ma w tej pracowni 1 godzinę tygodniowo zajęć językowych ( maju 2011r została przeprowadzona lekcja koleżeńska
    z wykorzystaniem możliwości tej pracowni). Wcześniej również do nauki języka angielskiego (od IV klasy nauczanego na dwóch poziomach) wykorzystywane były edukacyjne programy komputerowe. Uczniowie na zajęciach koła angielskiego tworzą prezentacje multimedialne.
   2. Komputer jest obecny nie tylko na zajęciach komputerowych lub informatyce. Nauczyciele matematyki, przyrody i innych przedmiotów., korzystają z dwóch pracowni informatycznych, umożliwiających wykorzystanie zasobów Internetu. Oprócz pracowni komputerowych dwie sale lekcyjne są wyposażone w sprzęt umożliwiający korzystanie z programów multimedialnych, w dwóch następnych są zainstalowano wideoprojektory, które wykorzystywane są na niektórych lekcjach. Na lekcjach historii i przyrody nauczyciele korzystają do prezentacji zagadnień omawianych podczas zajęć z  programów komputerowych. Komputer jest pomocą na lekcjach muzyki do odtwarzania i obróbki dźwięku, prezentacji instrumentów, głosów ludzkich, dźwięków itp.
   3. Inne:
    1. Technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystujemy w trakcie realizacji projektów międzynarodowych:

                                       i. - eTwinning – tworzenie książki internetowej „Eurosia’s travel”;

                                       iii. - Comenius – Back to our roots – komunikacja i tworzenie nagrań audio/video oraz folderów i plakatów.

I wymiany korespondencji z partnerami i uczniami tych szkół.

 

 1. Szkołą ma stronę internetową stworzoną przez nauczyciela informatyki opartą na systemie CMS Joomla . W marcu 2012r została uznana przez lokalny dziennik „Co za dzień”. za najlepszą stronę internetową wśród radomskich szkół podstawowych.
 2. Szkoła jest organizatorem:

                i.  Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „I ty zostaniesz baśniopisarzem” na który prace nadsyłane są drogą mailową (zastosowano elektroniczną rejestrację uczestników)

                iii. Międzyszkolnego Konkursu Multimedialnego „Mój ulubiony bohater literacki”,

 1. Wykorzystanie TIK:

          i.      przez logopedę do prowadzenia terapii

          ii.      redagowanie gazetki szkolnej „Redaktorek”

          iii.      podczas zajęć świetlicowych i zajęć w oddziałach przedszkolnych

          iv.      na zajęciach pozalekcyjnych

 1. Wykorzystanie multimediów podczas uroczystości szkolnych
 2. Przesyłanie prac drogą mailową nauczycielom przez uczniów.

 

Podkategorie

Additional information