Search

Sprzątanie świata

 Pilotażowy sprawdzian  kompetencji po klasie pierwszej  przygotowany przez  Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli został przeprowadzony w klasie II a w roku szkolny 2010/2011 w celu sprawdzenia wyników realizacji nowej podstawy programowej. Wymagał samodzielnego czytania poleceń.

Z analizy wynika, że uczniowie klasy II a naszej szkoły uzyskali wyższą średnią punktów (44, 90) niż wynik średni sprawdzianu (41,60).

Badane kompetencje sprawdzane były w obrębie standardów: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce.

Poziom opanowania wiadomości i umiejętności w obrębie poszczególnych standardów był bardzo wysoki. Najlepiej wypadło czytanie- 98,81%, pisanie- 95,42%, rozumowanie- 91,54%, potem korzystanie z informacji-89,06% i wykorzystanie wiedzy w praktyce-88,02%.

Wysoki był również poziom wykonania przez uczniów poszczególnych zadań  od 0,87 do 1,00. Dwa zadania sprawdzające rozumowanie uczniowie wykonali na poziomie 0,71.

Większość uczniów  napisała sprawdzian na najwyższym - I poziomie- 79%. Pozostali osiągnęli II poziom – 21%. Nie było uczniów na III i IV poziomie.

Spotkania z rodzicami

14 września 2011 r. odbyły się pierwsze w nowym roku szkolnym spotkania wychowawców z rodzicami. Podczas zebrań zostały wybrane Trójki Klasowe oraz omówione sprawy związane z rozpoczętym rokiem szkolnym.

Witam

Trele molel!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

1 września 2011 r. rozpoczął się nowy rok szkolny - ogłoszony Rokiem Szkoły z Pasją. Dyrektor szkoły Marek Sternalski powitał wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli, przekazał życzenia na rozpoczynający się czas nauki. Szczególnie ciepło witamy w naszej szkole tych, którzy pierwszy raz przekroczyli jej progi. 

Dobrego roku szkolnego 2011/2012!

What's New in 1.5?

This article deliberately archived as an example.

As with previous releases, Joomla! provides a unified and easy-to-use framework for delivering content for Web sites of all kinds. To support the changing nature of the Internet and emerging Web technologies, Joomla! required substantial restructuring of its core functionality and we also used this effort to simplify many challenges within the current user interface. Joomla! 1.5 has many new features.

In Joomla! 1.5, you''ll notice:

  • Substantially improved usability, manageability, and scalability far beyond the original Mambo foundations
  • Expanded accessibility to support internationalisation, double-byte characters and right-to-left support for Arabic, Farsi, and Hebrew languages among others
  • Extended integration of external applications through Web services
  • Enhanced content delivery, template and presentation capabilities to support accessibility standards and content delivery to any destination
  • A more sustainable and flexible framework for Component and Extension developers
  • Backward compatibility with previous releases of Components, Templates, Modules, and other Extensions

Podkategorie

Additional information