Search

DNI PRZECIWKO PRZEMOCY

W dniach 22 – 25 maja 2012r uczennice klasy VD odegrały dla klas I – III scenki dramowe na temat przeciwdziałanie przemocy w szkole. Tematyka scenek dotyczyła niewłaściwych zachowań uczniów na zajęciach szkolnych i poza nimi. Zostały przedstawione problemy takie jak: wyłudzanie pieniędzy, niszczenie lub zabieranie rzeczy należących do innych osób, znęcanie się i grożenie młodszym. Uczniowie klas młodszych mieli okazję brać czynny udział w scenkach i ćwiczeniach asertywności. Ponadto poinformowano ich, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia oraz do kogo mogą zwrócić się o pomoc.

 

Mariola Piechurska

DZIEŃ ZWIERZAKA

W maju w klasie IIB zorganizowany został „Dzień zwierzaka”. Uczniowie mogli pochwalić się swoimi ulubieńcami przyniesionymi do szkoły. W sali pojawiły się klatki i kosze z min. chomikami, fretką, świnkami morskimi. Każde dziecko zaprezentowało swojego pupila, opowiedziało jak się nim opiekuje i jak się z nim bawi. Uczniowie opowiedzieli również o zwyczajach zwierzątek. Część dzieci przyniosła albumy
i fotografie przedstawiające zwierzęta, które nie mogły odwiedzić szkoły. Zajęcia przebiegały w bardzo wesołej atmosferze, gdyż uczniowie opowiadali także zabawne historie związane
z opieką nad zwierzętami.

                                                                                     Mariola Piechurska

Jubileuszowe X Seminarium Oczami Praktyków

12 czerwca w naszej szkole odbyło się jubileuszowe X Seminarium Oczami Praktyków. Wzięli w nim udział rodzice i nauczyciele. Wykład na temat "Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc. Jak wspierać zainteresowania i zdolności uczniów" wygłosiła Dyrektor Fundacji na rzecz Dzieci pani Maria Mach.

Fundacja realizuje unikatowy w skali europejskiej autorski program wspierania w rozwoju najzdolniejszych uczniów polskich szkół. Umożliwia im kontakt z najwybitniejszymi ludźmi polskiej nauki i kultury oraz dostęp do laboratoriów, ośrodków badawczych, sal koncertowych i wystawienniczych.

Uczestnicy poznali zasady działania Fundacji wspierającej dzieci zdolne. Wysłuchali rad, w jaki sposób odkrywać nowych zainteresowania u młodzieży i rozwijać ich talenty.Uzyskali też wyczerpujące odpowiedzi na postawione pytania.

 

Józefina Młynarska

Wyciecza klas IIc i IId do Centrum Nauki Kopernik

klasy_2_w_koperniku5 czerwca uczniowie  klasy IIc i IId  wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Celem wyjazdu był pobyt w Centrum Nauki Kopernik. Uczniowie samodzielnie przeprowadzali doświadczenia na interaktywnych wystawach: ŚWIAT W RUCHU, CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO, KORZENIE CYWILIZACJI, STREFA ŚWIATŁA, PLANETARIUM – NIEBO KOPERNIKA, PARK ODKRYWCÓW, TEATR ROBOTYCZNY. Następnie zwiedziliśmy Królewskie Łazienki, gdzie powitał nas piękny, oswojony, dostojny paw. Pobyt w Warszawie zakończył obiad w eleganckiej restauracji w  Wilanowie. Humory i pogoda dopisywały! Polecamy wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie!

Barbara Marciniak, Anna Dolega

  

Spotkania z aktorem

spotkanie_z_aktoremWzorem lat ubiegłych uczniowie klasy  IIc i  IId w roku szkolnym 2011/2012 raz w miesiącu brali udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktora Teatru Radomskiego pana Wojciecha Ługowskiego. Podczas zajęć uczniowie doskonalili mimikę, ekspresję i plastykę ciała. Ćwiczyli artykulację głosek na podstawie wierszy, poprawiali emisję głosu, wyrazistość mowy. Odgrywali scenki dramowe wykorzystując utwory Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, dawały Małym Aktorom wiele radości, zabawy i satysfakcji.

 Wychowawca klasy IIc – Barbara Marciniak, wychowawca klasy IId – Anna Dolega

Podkategorie

Additional information