Search

Wizyta partnerska w Grecji

W dniach 24 -28.09.2018r. w ramach projektu „A healthy dose of Social Media” Erasmus+, delegacja uczniów i nauczycieli PSP 2 przebywała z wizytą partnerską w greckiej  szkole w Heraklion. Podczas pobytu  uczniowie i nauczyciele zwiedzili szkołę, uczestniczyli w zajęciach z greckimi uczniami. Nauczyciele prowadzili zajęcia „Poznajemy nasze kraje poprzez media społecznościowe”. W czasie pracy nad projektem uczniowie ze szkół  z Litwy, Niemiec, Polski, Grecji i Portugalii prezentowali I część  e-booka „Dzień bez mediów społecznościowych” natomiast nauczyciele  omawiali kolejne zadania wynikające z wniosku oraz ustalali terminy wizyt. Następnego dnia odbyło się zwiedzanie miasta Heraklion z przewodnikiem oraz wykorzystując interaktywne technologie. Bardzo interesująca była wizyta w Fundacji Badań i Technologii w Heraklionie. W ciekawy sposób zaprezentowano innowacyjne technologie ICT, interaktywne aplikacje i inteligentne technologie używane do celów edukacyjnych a także w życiu codziennym. Kolejnym zwiedzanym miejscem było Knossos, pałac i starożytna cywilizacja miejska. Wszyscy uczestnicy projektu brali udział w oficjalnej wizycie z władzami lokalnymi regionu Krety. W miejscowości Chania grupa Erasmusa odwiedziła muzeum drukarstwa a podczas zajęć edukacyjnych zapoznała się z procesem i etapami drukowania. Uczniowie mogli własnoręcznie wydrukować wizytówkę na zabytkowej maszynie. Nasi uczniowie mogli doświadczyć greckiej gościnności mieszkając u rodzin swoich rówieśników. Podczas wizyty nawiązali przyjaźnie, które podtrzymują korzystając z mediów społecznościowych.

IV edycja Maratonu Czytelniczego

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa rusza IV edycja Maratonu Czytelniczego, adresowanego do uczniów klas I – VIII. W ramach Maratonu odbędzie się comiesięczny konkurs czytelniczy. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania książką jako formą spędzania wolnego czasu, budzenie wrażliwości estetycznej, emocjonalnej, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Na początku każdego miesiąca nauczyciel informuje uczniów biorących udział w Maratonie, jaką książkę należy przeczytać. Pod koniec miesiąca dzieci piszą test konkursowy. Za każde zadanie wykonane poprawnie uczestnik otrzymuje jeden punkt. Za test można uzyskać maksymalnie 20 pkt.

W październiku czytamy:

 „Dzieci Pana Astronoma” Wanda Chotomska (klasy I –III)

„Bracia Lwie Serce” Astrid Lindgren – klasy (IV – VIII).

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

26 września 2018r.  odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Oto wyniki:

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2018/2019

PRZEWODNICZĄCY SZKOŁY: ADAM GRZEGORCZYK KL.7b

ZASTĘPCA I: JULIA SZCZEPANEK KL.8c

ZASTĘPCA II: MATEUSZ HOMBEK KL.8b

SEKRETARZ: WIKTORIA WIŚNIEWSKA KL.6C

Gratulacje. Życzymy owocnej pracy.

Organizacja: Katarzyna Kosmala, Aneta Wątorska.

Dzień Chłopaka w IB

03.10.2018r uczniowie klasy IB odwiedzili w ramach klasowego dnia Chłopaka park zabaw Kraina Marzeń. Uśmiechów i dobrej zabawy nie było końca. 

M. Szust

Konkursy ekologiczne

1. XVI edycja Konkursu Ekologicznego Bądź świadomy - walcz ze smogiem
Prace konkursowe polegają na wykonaniu:
- plakatu ekologicznego z hasłem (technika dowolna, format A2) - uczniowie klas I - III
- komiksu - uczniowie klas IV - VI
- napisanie wiersza - uczniowie klas VII - VIII
Tematyka zadań konkursowych ma nawiązywać do problemów z jakością powietrza i jego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców Mazowsza. Termin wykonania: do 24 X 2018r.


2. Konkurs na plakat lub fotografię Wczujmy się w klimat - adaptacja do zmian klimatu wokół nas.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 5 - 8. PLAKAT lub fotografia propagująca konieczność przystosowania się do zmian klimatu, ma też zawierać krótkie hasło promocyjne (format A3, dopuszczone są plakaty wykonane za pomocą technik komputerowych i skany plakatów wykonanych odręcznie). Prace konkursowe mogą  przedstawiać działania, sytuacje zachęcające do podjęcia działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu, np. park kieszonkowy w mieście, podlewanie ogródka deszczówką, zakładanie ogrodu deszczowego lub pokazywać skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych (m.in. burzy, wiatru, powodzi, podtopienia, wysokich temperatur).
Termin wykonania: do 30.10.2018r.

3. Konkurs Ekoulotka
Przedmiotem konkursu jest opracowanie ulotki informacyjno-edukacyjnej nawiązującej do promocji selektywnej zbiórki odpadów i prawidłowego postępowania z nimi. Praca konkursowa wykonana dowolną techniką (rysunek, grafika komputerowa, itp.) nie może przekraczać formatu A4. Termin wykonania: do 30 XI 2018r.

4. Konkurs Ekoprezentacja
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu prezentacji komputerowej, której tematyka będzie dotyczyła selektywnej zbiórki odpadów i prawidłowego postępowania z nimi. Prezentacja powinna zostać przygotowana w programie Power Point i zawierać maksymalnie 20 slajdów. Termin wykonania: do 30 XI 2018r.

5. Konkurs ekologiczny SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
Zadaniem konkursowym jest zbieranie odpadów  o  charakterze  surowców  wtórnych: makulatury,  puszek aluminiowych, zakrętek od plastikowych butelek po napojach oraz zużytych baterii. W ramach realizacji tego zadania w naszej szkole będzie zorganizowane tzw. gniazdo recyklingowe (przy wejściu na halę sportową), z którego raz w tygodniu będą odbierane surowce wtórne. Czas trwania zbiórki: 5.11.2018r. - 30.04.2019r. Organizator, spółka RADKOM,  wprowadza  nagrodę dodatkową w  postaci  roweru dla jednego ucznia,  który zbierze i odda w przeliczeniu na sztuki największą ilość puszek aluminiowych, spośród wszystkich uczniów szkół biorących udział w konkursie.

A. Szczepanek

Podkategorie

Additional information