Search

Zadania w projekcie

Czas  realizacji projektu

2011-2013

 

D.4.                                                            Zadania projektu COMENIUS

Temat Powrót do korzeni. Tradycje i zwyczaje połączą nas

Wrzesień/

Październik 2011

Informacje  o systemach szkolnych.

 

Tablica Comeniusa  /z logo Comeniusa/ – informacja o szkołach uczestniczących w projekcie. Poinformowanie społeczności  szkolnej i lokalnej o projekcie, jego celach, zadaniach itp.

Listopad/

Grudzień 2011

Zbieranie informacji o tradycjach i obrzędach w danym kraju. Prezentacja w Power Point.

 

Styczeń/

Luty 2012

Przekazanie partnerom broszury nt. tradycji, obrzędów krajów partnerskich. Lekcje poświęcone podobieństwom i różnicom. Scenariusze lekcji

 

Marzec /

Kwiecień 2012

Wybór piosenki biesiadnej towarzyszącej uroczystościom rodzinnym. Nagranie i przesłanie do partnerów.  Nauka jednej piosenki z kraju wskazanego przez koordynatora. Płyta DVD

 

Maj  2012

Tworzenie Kalendarza Comeniusa „Wspomnienia”

 

Czerwiec 2012

 

Podsumowania I roku projektu. Wyniki działań - produkty, zdjęcia,  zostaną przedstawione społeczności lokalnej.

Wrzesień/

Październik 2012

Zbieranie informacji nt.  dawnych  pracy. Wywiady, lekcje muzealne, przeglądanie kronik, albumów, spotkania z ludźmi zajmującymi się opisem i badaniem tradycji np. etnografem./dyktafon, notatki,

 

 

Listopad/

Grudzień 2012

Wybór obrazu rodzimego artysty przedstawiającego sceny obyczajowe z życia dawnej wsi lub miasta z motywem zajęcia ludzkiego (pracy). Wspólny album obrazów poświęcony pracy /zajęciom ludzkim z przeszłości/.

 Lekcje poświęcone: dawnym pracom, obrazom /sztuka, historia, j.polski/

Styczeń/

Luty 2013

Wędrujące pudełka. Rekwizyty związane z wybranymi obrzędami , pracami domowymi  + objaśnienia. Przesłanie partnerom.

Lekcje o rekwizytach zawartych w pudełkach. Wystawa w szkołach rekwizytów z opisami.

Marzec 2013

Przesłanie do wybranej szkoły partnerskiej płyt z narodowym tańcem.

Nauka tradycyjnego tańca /jednej ze szkół partnerskich/ na podstawie przesłanej  płyty.

 Rejestracja na płycie DVD i przesłanie do partnerów.

Kwiecień /

maj 2013

Rękodzieło ludowe. Zbieranie informacji o rzemiośle, ginących zawodach typowych dla danego regionu /garncarstwo, hafciarstwo, wycinanki, regionalne potrawy itp.Wykonywanie takich przedmiotów.

 

Wykonanie wspólnego albumu  zawierającego zdjęcia i instrukcje jak wykonać dany przedmiot np. garnek gliniany, lalkę, wycinankę itp.

Czerwiec 2013

 

Podsumowanie projektu/zdjęcia, DVD, produkty/

Additional information