Search

Zajęcia komputerowe

W ramach realizacji innowacji pedagogicznej z zajęć komputerowych „Mały informatyk – program innowacji pedagogicznej z zajęć komputerowych dla klas I- III” prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, które interesują się informatyką.

Zadaniem jest przygotowanie uczniów do samodzielnej, świadomej pracy z komputerem. Stwarza to uczniom możliwość nabywania umiejętności posługiwania się technologią informacyjną w taki sposób, by czerpały z wiedzy radość, potrafiły samodzielnie zdobywać informacje. Na zajęciach koła stawia się  w dużym stopniu na rozwinięcie samodzielności i inwencji uczestników, stawiając tylko bardzo ogólne zadania i pozostawiając metodę ich rozwinięcia i rozwiązania uczniom.  Nauczyciel prowadzący spełnia rolę przewodnika i doradcy. Zainteresowania uczniów  w ogromnym stopniu są zaspakajane i poszerzane. Uczniowie bardzo chętnie i regularnie uczęszczają na zajęcia kółka komputerowego. Kto wie, może wśród naszych uczniów rośnie godny następca Steve’a Jobs’a.

Additional information