Search

Świetlica szkolna

Karta zapisu na świetlicę na rok szkolny 2018-2019.

 

W pewnej pięknej krainie zwanej Szkołą Podstawową Nr 2 

znajduje się miejsce, które ze swych uroków słynie -Świetlica.

Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

Świetlica szkolna zapewnia uczniom zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne rozwijające ich zainteresowania oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny.
W świetlicy każdy uczeń ma możliwość odrobienia lekcji.

Świetlica obejmuje opieką uczniów w godz. 6:30-17:00.

Do świetlicy przyjmowani są wyłącznie uczniowie rodziców/opiekunów prawnych zatrudnionych na umowę o pracę lub uczących się systemem dziennym.

W świetlicy realizowany jest plan pracy opracowywany na początku roku szkolnego skorelowany z planem szkoły profilaktyczno -€“ wychowawczym. Zasady funkcjonowania świetlicy określa REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 im. H. Ch. ANDERSENA w RADOMIU.

Nasza świetlica jest miejscem w którym  dzieci chętnie przebywają i do którego wracają
z przyjemnością, a czas wolny pełniący przecież ważną funkcję w procesie zaspokajania potrzeb i zdrowego rozwoju jest czasem zorganizowanym efektywnie i bezpiecznie.

Kwalifikacja dzieci do świetlicy

Informacja dotycząca rekrutacji do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2017/2018

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, których oboje rodziców/ opiekunów prawnych zatrudnionych jest na umowę o pracę lub uczą się w systemie dziennym.

2.Zainteresowani rodzice zapisem dziecka do świetlicy szkolnej proszeni są o wypełnienie kart zgłoszenia, które można pobrać u wychowawców świetlicy oraz ze strony internetowej szkoły www psp2.radom.pl w zakładce świetlica

Karta zapisu dziecka do świetlicy

3.Karty należy składać do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie od 05.05.2017 do 31.05.2017r

4. Lista przyjętych dzieci do świetlicy po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły (kod zapisu)
w dniu 10 czerwca 2017r.

5.Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu rodziców/ opiekunów prawnych

6. Karty złożone po terminie zostaną rozpatrzone po 23 czerwca 2017r w miarę dysponowania wolnymi miejscami

 

Additional information

Strona wykorzystuje pliki cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies i sposobie blokowania ich, kliknij w ten link Ciasteczka (ang. cookies).

Zgadzam się na korzystanie cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information