Search

Konkurs "Jesienne inspiracje"

Rada Rodziców zaprasza wszystkich uczniów PSP nr 2 w Radomiu do udziału w konkursie plastycznym: „Jesienne  Inspiracje”. Celem konkursu jest pobudzanie aktywności twórczej, rozwijanie wyobraźni oraz dostrzeganie uroków przyrody. ZASADY:

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką (pastele, farby, wydzieranka, wycinanka, techniki graficzne itp.)

3. Prace należy składać w szkolnej bibliotece w terminie do dnia 02 grudnia 2017r.

4. Na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko autora oraz klasę.

5. Prace zostaną ocenione przez komisje konkursową oraz nagrodzone według zasad:

  • 1-, 2-, 3 miejsce oraz trzy wyróżnienia - klasy 0-3
  • 1-, 2-, 3 miejsce oraz trzy wyróżnienia - klasy 4-7

6. Wręczenie pamiątkowych  dyplomów i  nagród nastąpi  w terminie określonym przez organizatorów – Zarząd Rady Rodziców.

7. Zwycięskie prace będą  zaprezentowane szerszej publiczności.

Do wygrania atrakcyjne nagrody

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy ciekawych pomysłów!

Additional information