Search

Rada Rodziców 2018/2019

Przewodniczący Marek Miłosz

Kinga Woźniak - Z-ca przewodniczącego 

Katarzyna Porzyczka - Skarbnik 

Małgorzata Drabik - Członek Rady  

Karolina Obarska-Solecka - Członek Rady 

 


Komisja Rewizyjna:
Grzegorz Kaczyński - Przewodniczący 

Tomasz Broda - Z-ca przewodniczącego 

Edyta Rokicińska - Członek komisji

Additional information