Search

Składka na Radę Rodziców

SZANOWNI   RODZICE!

W roku szkolnym 2016/2017 dobrowolna składka na Radę Rodziców w naszej szkole wynosi 20 zł. na cały rok.

W przypadku uczęszczania do szkoły dwójki lub więcej rodzeństwa, składkę można zapłacić: na pierwsze dziecko 20 zł, na drugie dziecko 10 zł., kolejne 10 zł.

Wpłaty można dokonać na konto Rady Rodziców:

Nr konta: 21  1240  3259  1111  0000  2989  3256

W opisie wpłaty prosimy podać Imię i Nazwisko dziecka oraz Klasę do której uczęszcza.

Wpłaty można dokonać również u skarbnika Trójek Klasowych, oraz w Sekretariacie Szkoły.

Zwracamy się zatem do wszystkich Rodziców z prośbą o wpłaty na ten cel, ponieważ realizacja wielu przedsięwzięć związanych ze szkołą jest uzależniona od stanu konta Rady Rodziców.

Bardzo Dziękujemy !

Rada Rodziców

Additional information