Search

Rada Rodziców PSP2

Rada Rodziców na rok szkolny 2017/2018

Marek Miłosz - Przewodniczący 

Agnieszka Jabłońska - Z-ca przewodniczącego 

Katarzyna Porzyczka - Skarbnik 

Marcin Fila, - Członek Rady  

Monika Gawor - Członek Rady  

                   

Komisja Rewizyjna:


Marek Gołosz - Przewodniczący 

Rafał Gwizd - Z-ca przewodniczącego 

Grzegorz Kaczyński - Członek komisji 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  Regulamin rady Rodziców


 

 

Numer konta Rady Rodiców

21 1240 3259 1111 0000 2989 3256

Zapisy do szkoły - 2013

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. H. Ch. Andersena w Radomiu przy ul.Batalionów Chłopskich 16 zaprasza Państwa, do sekretariatu szkoły w dniach  19 - 20.03.2013r. w godzinach 14.00 –17.30  i  21 - 22.03.2013r. w godzinach pracy sekretariatu tj. 9.00- 13.00  celem zapisania dziecka do klasy pierwszej.

Do zapisania niezbędny jest dowód osobisty rodzica i numer PESEL dziecka. Wzór karty zapisu do pobrania.

W przypadku uczęszczania dziecka do innej placówki prosimy o powiadomienie szkoły osobiste, telefoniczne (48 331 16 53) lub e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. w w/w terminie. Prosimy o dotrzymanie terminu zapisu dziecka.

Jednocześnie zapraszam Państwa z dzieckiem na „Dzień Otwarty Szkoły” w dniu 16 marca 2012r. (sobota) w godzinach 11.00 - 13.00. Będziecie mogli Państwo sprawdzić jakie warunki nauki oferuje Nasza szkoła Waszemu dziecku. Będę wdzięczny, gdy poinformujecie Państwo o „Dniu Otwartym Szkoły” swoich znajomych zainteresowanych zapisem dziecka do szkoły.

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

mgr Marek Sternalski

Administracja i obsługa

Administracja:

Mysiak Danuta - główna księgowa

mgr Paulina Odzimek - sekretarz szkoły

mgr Małgorzata Kacprzak – ins. ds. fin-księgowych

Anna Czyż - intendent

mgr Barbara Łoszczykins. ds. BHP

 

Obsługa:

Fijałkowska Anna

Grabusińska Maria

Jabłońska Małgorzata

Kokosza Bożenna

Kokosza Janusz

Kopciński Marek

Monik Bożena

Mucha Leszek

Rozińska Magdalena

Socha Teresa

Stępień Bożena

Strzelec Jan

Szymanek Anna

Tyczyńska Teresa

Zagożdżon Barbara

Świetlica szkolna

Karta zapisu na świetlicę na rok szkolny 2018-2019.

 

W pewnej pięknej krainie zwanej Szkołą Podstawową Nr 2 

znajduje się miejsce, które ze swych uroków słynie -Świetlica.

Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

Świetlica szkolna zapewnia uczniom zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne rozwijające ich zainteresowania oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny.
W świetlicy każdy uczeń ma możliwość odrobienia lekcji.

Świetlica obejmuje opieką uczniów w godz. 6:30-17:00.

Do świetlicy przyjmowani są wyłącznie uczniowie rodziców/opiekunów prawnych zatrudnionych na umowę o pracę lub uczących się systemem dziennym.

W świetlicy realizowany jest plan pracy opracowywany na początku roku szkolnego skorelowany z planem szkoły profilaktyczno -€“ wychowawczym. Zasady funkcjonowania świetlicy określa REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 im. H. Ch. ANDERSENA w RADOMIU.

Nasza świetlica jest miejscem w którym  dzieci chętnie przebywają i do którego wracają
z przyjemnością, a czas wolny pełniący przecież ważną funkcję w procesie zaspokajania potrzeb i zdrowego rozwoju jest czasem zorganizowanym efektywnie i bezpiecznie.

Kwalifikacja dzieci do świetlicy

Informacja dotycząca rekrutacji do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2017/2018

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, których oboje rodziców/ opiekunów prawnych zatrudnionych jest na umowę o pracę lub uczą się w systemie dziennym.

2.Zainteresowani rodzice zapisem dziecka do świetlicy szkolnej proszeni są o wypełnienie kart zgłoszenia, które można pobrać u wychowawców świetlicy oraz ze strony internetowej szkoły www psp2.radom.pl w zakładce świetlica

Karta zapisu dziecka do świetlicy

3.Karty należy składać do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie od 05.05.2017 do 31.05.2017r

4. Lista przyjętych dzieci do świetlicy po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły (kod zapisu)
w dniu 10 czerwca 2017r.

5.Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu rodziców/ opiekunów prawnych

6. Karty złożone po terminie zostaną rozpatrzone po 23 czerwca 2017r w miarę dysponowania wolnymi miejscami

 

Additional information

Strona wykorzystuje pliki cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies i sposobie blokowania ich, kliknij w ten link Ciasteczka (ang. cookies).

Zgadzam się na korzystanie cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information