Search

Rada Rodziców PSP2

Skład Zarządu Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 (od dnia 23. 10 2020 r.)

Przewodniczący - Radosław Słoniewski

Z-ca Przewodniczącego - Małgorzata Drabik - Wnuk

Sekretarz Rady - Katarzyna Wilczyńska - Adamkiewicz

Skarbnik Rady - Katarzyna Zagożdżon

Członek Rady -  Marek Miłosz

 

Skład Zarządu Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020

Małgorzata Drabik - Przewodnicząca
Marek Miłosz - Z-ca przewodniczącej
Katarzyna Wilczyńska-Adamkiewicz  - Sekretarz
Katarzyna Zagożdżon - Skarbnik
Radosław Słoniewski - Członek rady


Komisja Rewizyjna:

Grzegorz Kaczyński - Przewodniczący
Beata Głogowska - Członek komisji
Sylwia Mortka - Członek komisji

 

Regulamin rady Rodziców
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


 

 

Additional information