Search

Rada Rodziców PSP2

Rada Rodziców na rok szkolny 2018/2019

Marek Miłosz - Przewodniczący 

Kinga Woźniak - Z-ca przewodniczącego 

Katarzyna Porzyczka - Skarbnik 

Małgorzata Drabik - Członek Rady 

Karolina Obarska-Solecka - Członek Rady 

 

                   

Komisja Rewizyjna:


Grzegorz Kaczyński - Przewodniczący 

Tomasz Broda - Z-ca przewodniczącego 

Edyta Rokicińska - Członek komisji

 

Regulamin rady Rodziców
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


 

 

Additional information