Search

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych w klasach 0- VI

W klasach 0- VI realizowany jest projekt pt. ”Rozwijanie zainteresowań czytelniczych w klasach 0- VI”. Celem jego jest propagowanie czytelnictwa wśród uczniów. W  jego ramach uczniowie klasy  Vb i Vc czytają fragmenty książek dzieciom z klas 0 i uczniom przebywającym na świetlicy.

W grudniu 2015r. z okazji świąt Bożego Narodzenia uczniowie klas IV b i II d przygotowali i przedstawili inscenizację o św. Mikołaju. Obejrzeli je uczniowie z klas 0 - III i ich rodzice.

W królestwie Pani Zimy

Klasy drugie realizują projekt „W królestwie Pani Zimy”. Głównym celem projektu jest wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości społecznej , przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie. Uczniowie uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych, zabawach, wykonują prace plastyczne, śpiewają piosenki o tematyce zimowej, piszą wiersze i opowiadania twórcze. Podsumowanie projektu odbędzie się w kwietniu 2016r.

Projekt edukacyjny "Poznajemy różne zawody"

Klasy III a, III b, III c w miesiącach październik – grudzień  brały udział w realizacji projektu edukacyjnego ,,Poznajemy różne zawody ’’. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań uczniów pod kątem poznawania różnych zawodów, ukazywanie wartości pracy w życiu człowieka oraz okazywanie szacunku dla ludzi różnych profesji. Dzieci spotkały się z fryzjerką, kosmetyczką, sprzedawcą, piekarzem, policjantem, rehabilitantką, listonoszem, fotografem, górnikiem, weterynarzem, bibliotekarką, pielęgniarką i aktorem. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Dzieci chętnie uczestniczyły w spotkaniach, zadawały mnóstwo  ciekawych  pytań.

Dyr.Ewa Smardz, Anna Dolega, Mariola Piechurska, Joanna Gajda

Zapraszamy do galerii zdjęć!

"Wiosna wokół nas" - projekt edukacyjny

Uczniowie klas II od marca biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego ,,Wiosna wokół nas’’. Celem projektu jest uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody, zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami związanymi z nadejściem wiosny i dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie.

W ramach projektu uczniowie szukali wiosny w najbliższej okolicy szkoły, założyli hodowlę roślin, wykonali wiosenne kanapki i sałatki oraz zapoznali się z tradycjami i zwyczajami  związanymi z nadejściem wiosny. Ponadto wykonali wiele kolorowych prac plastycznych związanych tematycznie z wiosną.

Realizacja projektu potrwa do końca maja.

Klasa II a – wychowawca: Anna Dolega

Klasa II b – wychowawca: Mariola Piechurska

Klasa II c – wychowawca: Joanna Gajda

Additional information