Search

„Z TEATREM ZA PAN BRAT”- PRACA METODĄ PROJEKTU W Kl. I A i III E

Celem  projektu jest m.in.  propagowanie kultury  teatralnej wśród uczniów, rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości oraz umiejętności artystycznych.

Uczniowie mają za zadanie poszerzyć wiedzę na temat teatru, rodzajów sztuk i widowisk teatralnych, doskonalić  umiejętność rozwiązywania problemów i twórczego działania w zespole.

Podczas zajęć tworzyli m.in. gazetkę, słowniczek pojęć, afisz teatralny, plakat, prezentację. Przygotowywali wspólnie inscenizacje i przedstawienia dla rodziców oraz na uroczystości szkolne np. Święto Patrona Szkoły-„ Druga szansa”, II Maraton Czytania - „Zagubione bajki”, Święto Rodziny.

Ponadto uczestniczyły w warsztatach teatralnych z aktorem  Wojciechem Ługowskim z Radomskiego Teatru im. Jana Kochanowskiego.

Anna Dolega, Mariola Piechurska

Additional information