Search

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych w klasach 0- VI

W klasach 0- VI realizowany jest projekt pt. ”Rozwijanie zainteresowań czytelniczych w klasach 0- VI”. Celem jego jest propagowanie czytelnictwa wśród uczniów. W  jego ramach uczniowie klasy  Vb i Vc czytają fragmenty książek dzieciom z klas 0 i uczniom przebywającym na świetlicy.

W grudniu 2015r. z okazji świąt Bożego Narodzenia uczniowie klas IV b i II d przygotowali i przedstawili inscenizację o św. Mikołaju. Obejrzeli je uczniowie z klas 0 - III i ich rodzice.

Additional information