Search

Projekt "Jestm stąd"

Projekt edukacyjny "Jestem stąd" jest przeznaczony dla uczniów klas 1-7.  Jest realizowany w roku szkolnym 2017-2018. Celem projektu jest przybliżenie historii, architetury, krajobrazu osiedla Borki - miejsca, w którym uczniowie uczą się i mieszkają. Do projektu zaproszeni są rodzice oraz dziadkowie uczniów. Wśród projektowych zadań są m.in. fotografie, prace plastyczne, prezntacje multimedialne, spotkania, konkursy.

Zachęcamy do udziału!

„Z TEATREM ZA PAN BRAT”- PRACA METODĄ PROJEKTU W Kl. I A i III E

Celem  projektu jest m.in.  propagowanie kultury  teatralnej wśród uczniów, rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości oraz umiejętności artystycznych.

Uczniowie mają za zadanie poszerzyć wiedzę na temat teatru, rodzajów sztuk i widowisk teatralnych, doskonalić  umiejętność rozwiązywania problemów i twórczego działania w zespole.

Podczas zajęć tworzyli m.in. gazetkę, słowniczek pojęć, afisz teatralny, plakat, prezentację. Przygotowywali wspólnie inscenizacje i przedstawienia dla rodziców oraz na uroczystości szkolne np. Święto Patrona Szkoły-„ Druga szansa”, II Maraton Czytania - „Zagubione bajki”, Święto Rodziny.

Ponadto uczestniczyły w warsztatach teatralnych z aktorem  Wojciechem Ługowskim z Radomskiego Teatru im. Jana Kochanowskiego.

Anna Dolega, Mariola Piechurska

Projekty czytelnicze kl.0-6 „Podróże po literaturze”

W ramach ogólnoszkolnego projektu "Podróże po literaturze" każda klasa zrealizowała jeden projekt czytelniczy.

Uczniowie z oddziałów 0 wysłuchali przeczytanej przez nauczyciela książki "Pięciopsiaczki" W. Chotomskiej. Na podstawie wysłuchanego tekstu przygotowali inscenizację teatralną, album o psach oraz kącik czytelniczy.

Uczniowie z klas 1-3 na podstawie wybranych książek: "Detektyw Pozytywka" G. Kasdepke, "Przygody Koziołka Matołka" K. Makuszyński, "Przygody Franklina" P. Bourgeois, Baśnie Andersena realizowali zadania, których efektem m.in. są: zakładki do książek, ilustracje, kukiełki, taniec, wystawa o pisarzu.

W klasach 4-6 uczniowie pracowali na  podstawie książek "Opowiadania z Doliny Muminków" T.Jansson, "Duch starej kamienicy" A. Onichimowska, "Daleki rejs" A. Onichimowska . W ramach projektu uczniowie przygotowali: konkursy czytelnicze, komiksy, plakaty scenki dramowe, filmy. Projekt przyczynił się do popularyzacji czytelnictwa, rozwoju kreatywności, rozbudzaniu twórczej aktywności, kształtowania systemu wartości.

Nauczyciele wychowawcy, poloniści i bibliotekarze

Projekt edukacyjny "Podróże po literaturze"

W ramach programu „Książki naszych marzeń”  w naszej szkole w kl.0-6 realizowany jest projekt edukacyjny „PODRÓŻE PO LITERATURZE”. Każda klasa zapoznaje się z wybranymi książkami:

- kl.0 „Pięciopsiaczki” W. Chotomskiej

- kl.1 „Detektyw pozytywka” G. Kasdepke

- kl.2 „120 przygód Koziołka Matołka” K. Makuszyńskiego

- kl.3 „Baśnie” H. Ch. Andersena

- kl.4 „Opowiadania z Doliny Muminków” T. Jansson

- kl.5 „Duch starej kamienicy” A. Onichimowskiej

- kl.6 „Daleki rejs” A. Onichimowskiej.

Na podstawie treści lektur powstają m.in. rysunki, pacynki, recenzje, okładki, zakładki. Wszystkie efekty zostaną zaprezentowane na forum szkoły.

Nauczyciele wychowawcy, poloniści i bibliotekarze

Jesień i zima z witaminam i- odżywiamy się zdrowo

Projekt: „Jesień i zima z witaminami - odżywiamy się zdrowo” realizowany jest w klasach pierwszych w celu wzbogacenia wiedzy uczniów dotyczącej zdrowia i właściwego odżywiania się. W I semestrze uczniowie systematycznie przygotowywali i spożywali zdrowe posiłki, poznawali ich wartości odżywcze, oglądali filmy na temat zdrowego odżywiania. Brali udział w akcjach „Warzywa i owoce w szkole”, „Pij mleko” i Ogólnopolskim Dniu Zdrowego Śniadania. Projekt będzie kontynuowany w II semestrze.

Additional information