Search

Projekty - kartki świąteczne

  • Projekty “The spring is coming!Let’s send Easter/spring cards” i “Christmas cards”

Współpracowaliśmy min. ze szkołami z Hiszpanii, Grecji, Cypru, Turcji, Węgier, Chorwacji, Bułgarii, Rumuni, Litwy, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Estonii, Słowenii, Rumuni, Słowacji i Czech i Polski

W ramach projektu uczniowie przygotowywali kartki świąteczne dla swoich kolegów i koleżanek z zagranicy. W szkole został przeprowadzone konkursy na najoryginalniejsze kartki i życzenia świąteczne w klasach IV-VI. Spotkały się one z bardzo dużym zainteresowaniem. Na kole eTwinning uczniowie przygotowali wybrane kartki do wysłania. Każda ze szkól partnerskich otrzymała kilka kartek. Do nas również dotarły prace z zagranicy. Zostały one wywieszone na świątecznych tablicach.

Nowe projekty

Nasza szkoła przystąpiła do kolejnych projektów europejskiego programu eTwinning:

  1. How life chcanges from season to season / Jak zmienia się życie podczas pór roku
  2. Christmas cards and greetings / Świąteczne kartki i pozdrowienia
  3. Castles in Europe / Zamki w Europie

Wśród krajów partnerskich znajdują się: Grecja, Francja, Turcja, Hiszpania, Estonia i Gruzja. Zadaniem uczniów będzie kolejno: przedstawić zmiany, które dokonują się wraz z porami roku np. pogoda, jedzenie, ubrania, święta itp., zrobić zdjęcia, prezentacje, nagrać piosenki; przygotować bożonarodzeniowe kartki i napisać życzenia do rówieśników z partnerskich krajów; wykonać zdjęcia i rysunki zamków, które znajdują się w okolicy miejsca zamieszkania.

Zapraszamy uczniów do pracy nad projektami!  

 

Projekty

Projekty realizowane w ramach programu eTwinning:

 

Czytaj więcej...

Program eTwinning

Program eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz promowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Program ten kładzie duży nacisk na wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Współpracujące placówki tworzą partnerstwa w ramach różnych dziedzin tematycznych. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.


Program eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Korzyści płynące z uczestnictwa w programie eTwinning:

Dla uczniów:
- zwiększenie kompetencji językowych,
-poniesienie umiejętności związanych z wykorzystywaniem nowych technologii,
- pogłębianie znajomości realiów krajów europejskich,
-zdobycie umiejętności planowania, decydowania i odpowiedzialnego wykonywania działań.
Dla nauczycieli:
- zwiększenie umiejętności stosowania ICT,
- poznanie systemów edukacyjnych innych państw,
- wymiana doświadczenia i materiałów pedagogicznych,
- realizacja postulatu aktywnego uczestnictwa dziecka w edukacji.
Dla szkoły:
- wzbogacenie oferty edukacyjnej,
- wzbogacenie tradycyjnie stosowanych metod nauczania,
- zastosowanie nowej formy promocji szkoły.

Additional information