Program eTwinning

  • Drukuj

Program eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz promowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Program ten kładzie duży nacisk na wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Współpracujące placówki tworzą partnerstwa w ramach różnych dziedzin tematycznych. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.


Program eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Korzyści płynące z uczestnictwa w programie eTwinning:

Dla uczniów:
- zwiększenie kompetencji językowych,
-poniesienie umiejętności związanych z wykorzystywaniem nowych technologii,
- pogłębianie znajomości realiów krajów europejskich,
-zdobycie umiejętności planowania, decydowania i odpowiedzialnego wykonywania działań.
Dla nauczycieli:
- zwiększenie umiejętności stosowania ICT,
- poznanie systemów edukacyjnych innych państw,
- wymiana doświadczenia i materiałów pedagogicznych,
- realizacja postulatu aktywnego uczestnictwa dziecka w edukacji.
Dla szkoły:
- wzbogacenie oferty edukacyjnej,
- wzbogacenie tradycyjnie stosowanych metod nauczania,
- zastosowanie nowej formy promocji szkoły.