Projekty - kartki świąteczne

  • Drukuj
  • Projekty “The spring is coming!Let’s send Easter/spring cards” i “Christmas cards”

Współpracowaliśmy min. ze szkołami z Hiszpanii, Grecji, Cypru, Turcji, Węgier, Chorwacji, Bułgarii, Rumuni, Litwy, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Estonii, Słowenii, Rumuni, Słowacji i Czech i Polski

W ramach projektu uczniowie przygotowywali kartki świąteczne dla swoich kolegów i koleżanek z zagranicy. W szkole został przeprowadzone konkursy na najoryginalniejsze kartki i życzenia świąteczne w klasach IV-VI. Spotkały się one z bardzo dużym zainteresowaniem. Na kole eTwinning uczniowie przygotowali wybrane kartki do wysłania. Każda ze szkól partnerskich otrzymała kilka kartek. Do nas również dotarły prace z zagranicy. Zostały one wywieszone na świątecznych tablicach.