Search

SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2018

W tym roku akcja  Sprzątanie Świata przebiega pod hasłem „AKCJA- SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”. W ramach obchodów akcji w naszej Szkole na lekcjach wychowawczych omawiano  zagadnienia związane z tematyką selektywnej zbiórki odpadów. Wykorzystano prezentacje multimedialne oraz  filmy edukacyjne promujące odpowiedzialne postępowanie z odpadami.

Jednym z działań proekologicznych jest udział  Szkoły w zbiórce makulatury, puszek metalowych, zużytych baterii i plastikowych nakrętek, które można zostawiać w Gnieździe Recyklingowym - przedsionek hali sportowej. Przyjacielu  Ziemi - przyłącz się do zbiórki odpadów!

Andrzej Szczepanek

Wesoły wtorek w zeróweczce

11.09.2018r. W oddziale przedszkolnym odbywały się zajęcia integracyjne dzieci i rodziców pt. „Opowieść wakacyjna i powrót do szkoły”. Zajęcia przepełnione zabawami muzyczno – ruchowymi, wzmocniły poczucie bezpieczeństwa w bliskiej współpracy z rodzicami pozwoliły wzmocnić wiarę w możliwości dzieci i przezwyciężyć trudności. Każdy miał możliwość rozwijania tolerancji i wzajemnej akceptacji oraz dostrzegania zdolności i rozwijania ich. Celem tych zajęć był rozwój pozytywnych postaw tj. tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności oraz wiary w to, że wszyscy mamy takie same prawa. Radość dawania była priorytetem zajęć integracyjnych, a uśmiechy nie znikały z twarzy. Klasowe drzewko integracyjne uwieczniło wyjątkową zabawę z wesołego wtorku.

D.Krupińska

Spotkanie z rodzicami uczniów klas 8

Rodziców uczniów klas VIII zapraszamy w dniu 12 września 2018 r. o godz. 16.45 do jadalni szkolnej na spotkanie podczas którego zostanie  omówiona organizacja egzaminu ośmioklasisty

Konkurs na plakat lub fotografię "Wczujmy się w klimat - adaptacja do zmian klimatu wokół nas".

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 5 – 8. PLAKAT lub fotografia propagująca konieczność przystosowania się do zmian klimatu, ma też zawierać krótkie hasło promocyjne (format A3, dopuszczone są plakaty wykonane za pomocą technik komputerowych i skany plakatów wykonanych odręcznie).  Prace konkursowe mogą  przedstawiać działania, sytuacje zachęcające do podjęcia działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu, np. park kieszonkowy w mieście, podlewanie ogródka deszczówką, zakładanie ogrodu deszczowego lub pokazywać skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych (m.in. burzy, wiatru, powodzi, podtopienia, wysokich temperatur).

Termin wykonania: do 30.10.2018r.

Andrzej Szczepanek

Podkategorie

Additional information