Search

Sprzątanie świata

 Pilotażowy sprawdzian  kompetencji po klasie pierwszej  przygotowany przez  Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli został przeprowadzony w klasie II a w roku szkolny 2010/2011 w celu sprawdzenia wyników realizacji nowej podstawy programowej. Wymagał samodzielnego czytania poleceń.

Z analizy wynika, że uczniowie klasy II a naszej szkoły uzyskali wyższą średnią punktów (44, 90) niż wynik średni sprawdzianu (41,60).

Badane kompetencje sprawdzane były w obrębie standardów: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce.

Poziom opanowania wiadomości i umiejętności w obrębie poszczególnych standardów był bardzo wysoki. Najlepiej wypadło czytanie- 98,81%, pisanie- 95,42%, rozumowanie- 91,54%, potem korzystanie z informacji-89,06% i wykorzystanie wiedzy w praktyce-88,02%.

Wysoki był również poziom wykonania przez uczniów poszczególnych zadań  od 0,87 do 1,00. Dwa zadania sprawdzające rozumowanie uczniowie wykonali na poziomie 0,71.

Większość uczniów  napisała sprawdzian na najwyższym - I poziomie- 79%. Pozostali osiągnęli II poziom – 21%. Nie było uczniów na III i IV poziomie.

Additional information