Search

Projekty ERASMUS +

Od września bieżącego roku nasza szkoła przystąpiła do 3 międzynarodowych projektów Erasmus+ KA2 – Wymiana dobrych praktyk:

1.Green schools for a bright green future – small steps can make a difference.

2.European MarkerSpace Network.

3.Generating the Digital Biosphere by coding!

Koordynatorami projektów są szkoły w Niemczech, Hiszpanii i Włoch. Projekty przewidziane są dla uczniów klas starszych a zadania realizowane będą w latach 2020-2022.

Szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych zadań będą sukcesywnie zamieszczane na stronie szkoły.

Additional information