Search

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

  1. Organizator:

Ilona Górniewska, Edyta Jędryszek

2.     Cele konkursu:

  • przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycją związaną z Bożym Narodzeniem,
  • rozwijanie wyobraźni plastycznej i wrażliwości estetycznej,
  • stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
  • 3.     Uczestnicy:

Uczniowie naszej szkoły ( klasy 0-8).

 4.     Warunki konkursu:

  • uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie maksymalnie A5 (połowa kartki A4). Kartkę należy wykonać w formie płaskiej, która może łączyć różne techniki i materiały. Do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki.

 5.     Termin składania prac:

Prace należy składać w terminie do 14.12.2020 r. ( pudełko świetlicy 

szkolnej wystawione w holu szkolnym przy portierni).

6.      Ocena prac:

Prace oceniane będą pod kątem tematyki związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, estetyki i samodzielności wykonania.

 Organizator konkursu przewiduje dla uczestników dyplomy i upominki.

 8.     Prace zostaną wyeksponowane na świetlicy szkolnej, a wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.

 

Additional information