Search

„Mała książka-wielki człowiek”. Kampania społeczna.

Nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską kampanię społeczną „Mała książka- wielki człowiek”, przygotowaną przez Instytut książki i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem akcji jest rozwój czytelnictwa. W 2020 roku akcja skierowana jest do pierwszoklasistów, stawiających pierwsze kroki w nauce czytania.

6 listopada  odbyło się spotkanie, na którym nauczyciele bibliotekarze wręczyli uczniom klas pierwszych Wyprawki Czytelnicze, w skład których weszły: „Pierwsze abecadło”, „Książką połączeni”, czyli uczymy się czytać razem” i Kreatywny alfabet.

Uczniowie zostali zaproszeni do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania oraz czerpania przyjemności z czytania. W tej przygodzie niezastąpiona jest rola rodziców, którzy są najważniejszym wzorem do naśladowania i pierwszym przewodnikiem-także po świecie liter i opowieści.  Mamy nadzieję, ze rodzice  będą towarzyszyć, dawać wsparcie i pomagać odkrywać radość płynącą ze wspólnego czytania.

Wierzymy, że będzie to pasjonująca przygoda!

Nauczyciele bibliotekarze

Additional information