Search

Dzień Edukacji Narodowej

9 października 2020r. odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej.  To dzień szczególny dla  nauczycieli, pracowników obsługi. Uczniowie złożyli podziękowania za najcenniejszy i najtrwalszy podarunek, jaki można dać dziecku – wykształcenie.

Na wstępie zabrał głos dyrektor szkoły p. Marek Sternalski, który skierował do nagrodzonych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wiele ciepłych słów, życząc dużo sił do podejmowania wyzwań jakie czekają nas w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak również zdrowia i wytrwałości w dobie pandemii. Wręczył Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia pracownikom szkoły.  Głos zabrała również przedstawicielka Rady Rodziców. Wszyscy życzyli samych sukcesów i wytrwałości w pracy. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu klasy 0, IIIA i uczniów starszych klas naszej szkoły pochodzenia ukraińskiego. Wierszem, piosenką i tańcem mali artyści podziękowali za pracę i trud włożony w wychowanie nowych pokoleń. Gromkie oklaski były najlepszym podziękowaniem dla artystów.

Wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.

Elżbieta Bińkowska

Additional information