Search

Procedury zwrotu książek do biblioteki

Procedury oddawania podręczników/książek do biblioteki szkolnej 

1.      Celem uniknięcia grupowania się osób, w wyznaczonym przez nauczycieli bibliotekarzy dniu, uczeń/rodzic przynosi komplet podręczników oraz inne książki do biblioteki szkolnej (Harmonogram będzie umieszczony  na stronie internetowej szkoły oraz przekazany wychowawcom).

 

2.      Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników/książek powinien być w maseczce oraz jednorazowych rękawiczkach.

3.      Podręczniki powinny być zwracane w kompletach, bez: foliowych okładek, zapisanych ołówkiem notatek, pogiętych lub rozdartych kartek.

4.      Podręczniki kl.2,3,5,6,8 powinny być zapakowane w przeźroczystej reklamówce

z kartką w dwóch egzemplarzach (jeden w reklamówce, drugi dla nauczyciela bibliotekarza) zawierającą następujące dane:

- imię nazwisko,

- klasa,

- data zwrotu,

- tytuł podręcznika wraz z numerem inwentarzowym np. Matematyka z kluczem

 i numer wpisany ręcznie np.: 10088 B.

- podpis rodzica/opiekuna prawnego.

Podręczniki kl. 1.4.7 powinny być zapakowane w przeźroczystej reklamówce + oddzielnie jeden egzemplarz kartki z w/w informacjami dla nauczyciela.

5.      Innych książek/lektur nie wkładamy do reklamówki z podręcznikami  lecz odkładamy w miejscu wskazanym przez nauczyciela bibliotekarza.

6.      Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia  zniszczenia / zgubienia/niezwrócenia podręcznika, rodzic/opiekun prawny po otrzymaniu informacji z biblioteki, zobowiązany jest do dostarczenia nowego egzemplarza.

7.      Oddane podręczniki zostaną poddane kwarantannie.

8.      Podręczników/książek zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi.

Uwaga!

Ze względu na to, że podręczniki/ książki muszą być poddane kwarantannie, prosimy Państwa o zwrot podręczników/ książek w terminach podanych w harmonogramie.

Additional information