Search

Zakończenie I etapu rekrutacji do Klasy Pierwszej – potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do szkoły

Przypominamy, iż po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych do szkoły rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisania dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej, wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji. Wypełniony i podpisany przez rodziców Formularz potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do klasy pierwszej  należy dostarczyć do jednostki w terminie 14 – 18.05.2020 do godz. 15:00

 

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Preferowane jest wysłanie skanu lub zdjęcia formularza drogą mailową
na adres  szkoły podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane do klasy pierwszej.
 Adresy e-mail placówki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

lub

2. Dostarczenie dokumentu w wersji papierowej do placówki (zapakowane w kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie.

Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole podstawowej.

Dzieci z obwodu przyjęte w jednostce obwodowej szkoły nie składają potwierdzenia woli.

-Lista Kandydatów Obwodowych Przyjętych w Jednostce Obwodowej

-Lista Kandydatów Zakwalifikowanych do Jednostki

- lista_kandydatow_niezakwalifikowanych_do_jednostki

- Potwierdzenie Woli Do Klasy Pierwszej

 

Additional information