Search

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Zakończenie I etapu rekrutacji do oddziału przedszkolnego

potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego

- listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Przypominamy, iż po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji.
Wypełniony i podpisany przez rodziców Formularz potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej należy dostarczyć do 15 maja 2020 r.

  - formularz potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego

 

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Preferowane jest wysłanie skanu lub zdjęcia formularza drogą mailową na dres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi., do której dziecko zostało zakwalifikowane. 

lub

2. Dostarczenie dokumentu w wersji papierowej do placówki (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie.

Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/szkole podstawowej.

 - lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

 - lista kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

Additional information