Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje to wyjątkowa szansa na zbudowanie osobistej relacji z Jezusem. Dzięki tej chwili refleksji i zadumy można usłyszeć o Jezusie, spotykać się z Nim, aby następnie zakochać się w Jezusie i przyznawać się do Niego w codzienności.

W dniach 26-28 lutego nasi uczniowie przeżywali rekolekcje wielkopostne, które wprowadziły ich w okres Wielkiego Postu. Rekolekcje prowadził diakon Łukasz Szymański pochodzący z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu. W tym szczególnym czasie dzieciom przyświecało hasło „Ruszaj z Jezusem”.

 

Uczniowie odbyli rekolekcje jako wędrówkę z Panem Jezusem. Na czas tego aktywnego wypoczynku, Pan Jezus podarował dzieciom plecak. Każdego dnia podczas sprawowanych Liturgii Słowa Bożego rekolekcjonista otwierał plecak i wyjmował z niego rzeczy, które pomagały dzieciom w kroczeniu z Jezusem. Uczniowie m.in. odkrywali piękno modlitwy, pogłębiali znajomość Pisma Świętego, a także dowiedzieli się w jaki sposób korzystać z sakramentów świętych. W czwartkowe popołudnie starsze dzieci miały możliwość uczestnictwa w nabożeństwie pokutnym oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Czas wędrówki z Jezusem został uwieńczony wspólną Drogą Krzyżową. W trakcie rekolekcji pojawiały się także zajęcia ruchowe i aktywizujące, dzięki czemu dzieci mogły się poczuć jak na prawdziwej wyprawie.

Niech ten święty czas rekolekcji przyniesie błogosławione owoce dla dzieci i młodzieży, aby w ich życiu spełniły się słowa modlitwy kończącej Drogę Krzyżową: Panie Jezu, prowadź nas i umacniaj na ścieżkach naszego życia. Pragniemy codziennie ruszać z Tobą i dzięki Twojej pomocy chcemy osiągnąć cel naszej ziemskiej wędrówki, którym jest wieczne szczęście z Tobą w niebie.

Ks. Michał Szeląg, Katarzyna Kosmala, Monika Kacprzak