Search

Kampania Białych Serc - Szkoła bez przemocy

Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w działania XV Kampanii Białych Serc, której jednym z celów jest przeciwdziałanie przemocy. W ramach podjętych działań przeprowadzono konkurs plastyczny STOP PRZEMOCY skierowany do uczniów klas 5-8. Nagrodzone prace konkursowe:

I miejsce – Julia Kosior klasa 7b

II miejsce – Aleksandra Duchnik klasa 7b

III miejsce – Maja Tyczyńska klasa 8a

W dniu 25 października 2019r. w oknach sal lekcyjnych pojawiły się białe serca będące znakiem przyłączenia się społeczności szkolnej do kampanii. Młodzież w tym dniu założyła białe koszulki, na wielu z nich można było odczytać hasło STOP PRZEMOCY.

Lidia Sitarz, Katarzyna Kosmala

Additional information