Search

Droga do kariery zawodowej

W ramach Doradztwa Zawodowego uczniowie klas 8a i 8b uczestniczyli w realizowanym projekcie Droga do kariery zawodowej. W PSP nr 5 w Radomiu spotkali się z przedstawicielami władz miasta, sejmu RP oraz szkół ponadpodstawowych miasta Radomia w II edycji projektu. Zapoznali się z ofertą szkół, uczestniczyli w spotkaniach ze specjalistami w zakresie doradztwa zawodowego poznali zawody niszowe oraz możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Podczas udziału w projekcie  skorzystali z indywidualnej porady u specjalistów m.in. mieli możliwość rozwiązywania testów predyspozycji zawodowej. Projekt był dynamiczny, miał charakter giełdy, gdzie odbywały się prelekcje, prezentacje oraz indywidualne rozmowy przy stanowiskach ze specjalistami.
Dariusz Chęć - doradca zawodowy

Additional information