Search

Młodzi głosują– Wybory do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej 2019

Uczniowie naszej szkoły z klasy 7a, 8a i 8b przystąpili do projektu Młodzi głosują– Wybory do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej 2019. Celem programu Młodzi głosują jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach. Jest on realizowany pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz Uniwersytet SWPS. Młodzi ludzie - także niepełnoletni - mają swoje zdanie i poglądy. Program daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty europejskiej.

W ramach akcji Młodzi głosują uczniowie przeprowadzają w swoich szkołach, w okresie poprzedzającym wybory, działania na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych,  zachęcają dorosłych do udziału w wyborach oraz organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory na podobnych zasadach, na jakich przeprowadzane są wybory powszechne. Jest to  drugi udział uczniów PSP nr 2 w tym projekcie. Poprzednio uczestniczyliśmy w  programie Młodzi głosują 2019 – Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Uczniowie naszej szkoły z klas siódmych i ósmych zorganizują szkolne wyboryw dniu 10 października 2019 roku. Będą mogli poczuć się jak dorośli obywatele, którzy wybierają swoich przedstawicieli do polskiego parlamentu. Nie zawiedziemy frekwencją wyborczą w szkolnych wyborach!

Zachęcamy wszystkich dorosłych – uprawnionych do udziału w głosowaniu- do pójścia w dniu 13 października 2019 roku do lokali wyborczych i oddania głosu w wyborach parlamentarnych.

Lidia Sitarz 

Additional information