Search

Oświadczenie dotyczące obiadów

                                                                                                                                                                                                                                     Radom, dnia …………………….

Oświadczenie rodzica/opiekuna dziecka PSP2 w Radomiu

Oświadczam, że za  posiłki dziecka………………………………………………………………kl………

będę wpłacać na konto bankowe szkoły w dniach od 1 do 5 każdego miesiąca

/data wpływu na konto szkoły/.

Numer konta bankowego otrzymałem.

Numer konta bankowego;

82 1240 3259 1111 0000 2989 2158

……………………………..……………

/podpis rodzica dziecka/

REGULAMIN STOŁÓWKI ORAZ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OBIADU DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE DOKUMENTY SZKOLNE.

 

Additional information