Search

Podróż jest nauką- zajęcia integracyjne kl. II A i II B

Dn. 12 czerwca klasy II A i II B spotkały się na wspólnych zajęciach, których głównym celem było: wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku w różnych sytuacjach i miejscach, uświadomienie dzieciom zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z kąpielisk oraz uwrażliwienie na skutki beztroskich i nierozważnych zabaw, połączone z omówieniem prawidłowego sposobu zachowania się w sytuacji zgubienia się. Uczniowie po obejrzeniu i omówieniu filmu edukacyjnego pracując w grupach przedstawili jak wyobrażają sobie swoje  bezpieczne wakacje. Prace plastyczne były wykonane pomysłowo i estetycznie. Zostały wyeksponowane na tablicy jako dekoracje.

M. Piechurska, D. Banaszek

Additional information