Search

Egzamin ośmioklasisty

„Egzamin ośmioklasisty” odbędzie się w wyznaczonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną terminie. Dzięki dyrektorom i pracownikom Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 w Radomiu, którym serdecznie dziękuję, komisje zostały skompletowane zgodnie z prawem.

Wszystkim zdającym życzę powodzenia!

Marek Sternalski

Additional information