Search

Strajk w szkole

Drodzy Rodzice

W związku z przystąpieniem nauczycieli PSP 2 do strajku od 8 kwietnia 2019 r.(jeśli nie dojdzie do porozumienia między stroną rządową i społeczną):
- zajęcia dydaktyczne zostają od 8 kwietnia 2019 r. zawieszone do  odwołania;
- dla uczniów, którzy w tych dniach przyjdą do szkoły, zostaną  zorganizowane zajęcia opiekuńcze na terenie szkoły (w miarę  możliwości) w godzinach pracy świetlicy;
- stołówka szkolna będzie funkcjonować normalnie.
- nie zaznaczamy w tych dniach uczniom obecności/nieobecności. 
Bardzo proszę, by uczniowie korzystający z boiska szkolnego i placu zabaw znajdowali się pod opieką dorosłych, gdyż nie mamy możliwości, by w czasie strajku organizować opiekę nauczycieli.

Proszę o śledzenie informacji pojawiających się w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły, gdzie będziemy na bieżąco informowali o zmianach.
Sekretariat szkoły wydaje stosowne zaświadczenia.

Additional information