Search

Pożegnanie zimy, powitanie wiosny

Jak co roku aby tradycji stało się zadość dzieci z oddziału przedszkolnego pożegnały zimę i powitały wyczekiwaną wiosnę. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny uczciły nad zalewem. Udały się tam barwnym korowodem wraz z Marzanną przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych, skandując wiosenne hasła. Kukła Marzanny spłonęła podczas głośnych okrzyków: "Marzanno, Marzanno ty zimowa panno teraz cię spalamy bo wiosnę witamy". Radosną atmosferę podtrzymywały tańce i śpiewy piosenek o tematyce wiosennej.  
 
D. Krupińska

Additional information