Search

Konkurs fotograficzny "Barwy Polski"

ZAPRASZAMY DO VII EDYCJI  WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO  KRAJOBRAZY POLSKIE pt. “BARWY KRAJOBRAZU”.

Prace konkursowe należy składać do dnia 18 STYCZNIA 2019 R. do BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zasady udziału w konkursie:

 

- Uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż 3 prace wykonane w 2018-2019 roku Dopuszcza się przedstawianie jako 

   1 pracy, zestawów składających się z maksimum 3 fotografii.

- Do fotografii należy dołączyć:- nośnik w postaci cyfrowej (płyta CD) zawierający wszystkie zgłoszone w konkursie prace

   jako pliki JPG (JPEG). Zalecamy, aby zdjęcie w postaci cyfrowej miało nie mniej niż 6 megapikseli (bok krótszy nie mniej

   niż 2000 pikseli).

* Format zdjęć: wymagany 30 x 40 cm, dopuszczalny 20 x 30 cm.

* Fotografie wysoce przetworzone komputerowo nie będą oceniane.

* Nie zezwala się na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów fotografii.

* Obiekty będące tematem prac muszą znajdować się w granicach administracyjnych Polski.

* Uczestnicy mogą zgłaszać na konkurs wyłącznie fotografie własnego autorstwa, do których mają pełne prawa autorskie.

* Zgłaszane na konkurs fotografie muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą następujące informacje:

- imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu, e-mail

- kategoria I lub II

- adres szkoły/klasa

- tytuł fotografii

- data wykonania i opis miejsca widniejącego na fotografii.

 

R. Kowal i B. Rojek

 

Additional information