Search

Społeczeństwo XXI wieku daje dziecku możliwość na szczęśliwe dzieciństwo. – debata

20 listopada w rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w naszej szkole odbyła się debata, której temat brzmiał „Społeczeństwo XXI wieku daje dziecku możliwość na szczęśliwe dzieciństwo”. Uczestniczyła w niej dyrekcja szkoły, pedagog szkolny, opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz reprezentacje uczniów z  klas siódmych i ósmych. Uczestnicy debaty obejrzeli prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów:  Prawa człowieka zawarte w Deklaracji Praw Człowieka, Prawa dziecka zawarte w Konwencji o prawach dziecka oraz Przykłady łamania praw dziecka we współczesnym świecie.

Młodzież uczestnicząca w debacie w interesujący sposób prezentowała trudności, które stają przed współczesnymi młodymi ludźmi oraz prezentowała przykłady łamania praw dziecka. Spotkanie było okazją do wymiany spostrzeżeń i przemyśleń.

Na zakończenie spotkania uczestnicy przygotowali plakaty „Świat dziecka jest beztroski i szczęśliwy?”. Prace wykonane przez zespoły klasowe zostały zaprezentowane na holu przy sali nr 7.

K. Kosmala, L. Sitarz

Additional information